Elementy Wakepro

Wyciąg „mały” – wyciąg Sesitec System 2.0 o długości 180m., na torze jazdy znajduje się:

  • kloszard - rura – WAKEPRO,

 
Wyciąg „duży” - wyciąg Sesitec System 2.0 o długości 220 m., na torze jazdy znajduje się:

  • Kicker M – WAKEPRO,
  • Kicker L – WAKEPRO,
  • Funbox – WAKEPRO,
  • kanalia (unikatowa przeszkoda marki WAKEPRO).